Hakkında

Dr Ebru ŞEN, 1984 yılında Adana da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’da Sabancı İlköğretim Okulunda, liseyi Kahramanmaraş Süleyman Demirel Fen lisesinde tamamladı. Lise eğitimi sırasında doktor olmaya karar verdi ve 2002 yılında İstanbul Tıp fakültesine girdi. İstanbul Tıp Fakültesinde cerrahi branşlara ilgisinin daha fazla olduğunu farketti ve Plastik Rekonstruktif ve Estetik cerrahi stajında gördükleriyle büyülendi. Bu branşta hastalarına birçok alanda faydalı olabileceğini düşünüp, keyifle çalışacağına inandığından seçimini bu yönde yaptı. Mezun olduğu 2008 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimine başladı.

Eğitimi boyunca ağırlıklı olarak mikrocerrahi olmak üzere, estetik operasyonlar, rekonstrüksiyon, maksillofasial yaralanmalar, deri maligniteleri ve yanık hastalar üzerinde çalıştı. Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi eğitimi sırasında 350’ den fazla hastada mikrocerrahi operasyonu gerçekleştirdi. Kasım 2012 de İsviçre Zürih’te Schlieren Üniversitesinde mikrocerrahi konusundaki becerilerini artırmak için eğitim aldı. Çünkü iyi bir mikrocerrah iyi bir estetik ve rekonstruktif cerrahtır. 2014’te uzman doktor ünvanını alarak zorunlu hizmetini yapmak üzere Kars Kafkas Üniversitesine atandı.

Burada Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalını kurdu. Ameliyatlarına ve araştırmalarına devam ederken aynı zamanda üniversitenin başhekim yardımcılığını üstlendi. 2015 Şubat ayında Yardımcı Doçent ünvanı alarak akademik kadroya atandı. 2015 Kasım-2016 Şubat arasında Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ingilizce dil becerilerini artırmak için eğitim aldı. 2016’da zorunlu hizmetini tamamladı.Zorunlu hizmetin bitmesini takiben akademik görevinden feragat ederek İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine uzman doktor ünvanı ile atandı. 2016 Ekim ayında Dr. Barış Çakır’dan karma rinoplasti konusunda eğitim aldı. 2017 Mart-Nisan arasında Brezilya Rio de Janeiro Andarai Federal Hastanesinde Prof. Dr Carlos Del Pino Roxo’dan postbariatrik cerrahi üzerinde eğitim aldı ve çalıştı. 2017 Mart-Nisan arasında meme ve yüz başta olmak üzere estetik cerrahi ile ilgili olarak Brezilya Rio de Janeiro Pitanguy Klinikte dünyaca ünlü cerrahlardan eğitim aldı. 2017 Mayıs ayına kadar görevine İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etti. 2017 Mayıs-2019 Mart arasında Barış Çakır burun Akademide çalıştı. Hastalarını şuanda Nişantaşında ki kendi özel muayenehanesinde kabul etmektedir.

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ

Aynı Boyuttaki Fragmente Edilmiş Ve Edilmemiş Dermal Yağ Greftlerinin Yaşayabilirliğinin Sıçan Modelinde Karşılaştırılması Tezin Danışmanı: Prof.Dr. Ahmet Cemal AYGIT , Başlama-Bitiş Tarihleri: Eylül 2011-Aralık 2013

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. "Diabetik Sıçanlarda Tendon İyileşmesinin Histolojik ve Biomekanik Olarak İncelenmesi", Araştırma Projesi Koordinatörü : Doç. Dr. Onur EGEMEN, Araştırma Projesi , Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Şubat 2011 - Nisan 2011 (E5 no'lu bildiri oluşturuldu)

2. " Yorgunluk ve uykusuzluğun mikrovasküler anastomoz üzerine etkisi, sıçanlarda deneysel çalışma", Araştırma Projesi Koordinatörü : Uzm. Dr. İ. Karaca BAŞARAN Araştırma Projesi, "Bağcılar EAH EPK" destekli proje, Proje Çalışanı, Katılımcı görevinde, Aralık 2012-Nisan 2013 (E12 no'lu bildiri oluşturuldu)

3. " Aynı Boyuttaki Fragmente Edilmiş Ve Edilmemiş Dermal Yağ Greftlerinin Yaşayabilirliğinin Sıçan Modelinde Karşılaştırılması ", Araştırma Projesi Koordinatörü : Prof.Dr. Ahmet Cemal AYGIT, Tıpta Uzmanlık Tezi Projesi, , " Bağcılar EAH EPK " destekli proje, Proje Yürütücüsü görevinde, Eylül 2011- Aralık 2013

ÜYE OLUNAN MESLEKİ, BİLİMSEL, SANATSAL KURULUŞLAR

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

UNICEF

Greenpeace

ESERLER

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Pilanci Ö, Saçak B, Kuvat SV, Şen E, Arslan H, Aygit AC. "Use of outsized composite chondrocutaneous grafts in conjunction with dermal turnover flaps for reconstruction of full-thickness alar defects", J Craniofac Surg. 2011 May;22(3):864-7.

Egemen O, Ozkaya O, Ozturk MB, Sen E, Akan M, Sakiz D, Aygit C., "The biomechanical and histological effects of diabetes on tendon healing: experimental study in rats ", J Hand Microsurg. 2012 Dec;4(2):60-4.

Aygit AC, Basaran K, Sen E. “Transaxillary totally subfascial breast augmentation with anatomical breast implants: review of 27 cases” Plast Reconstr Surg. 2013 May;131(5):1149-56. A4. Basaran K, Sen E, Aygit AC. “Effects of Fatigue and Sleep Deprivation on Microvascular Anastomoses.” J Craniofac Surg. 2015 Jun;26(4):1342-7

Basaran K, Basat SO, Sen E, Saydam FA, Aygit AC. The Use of Dermabrasion to Achieve Natural-Looking Areolas Following Breast Reduction or Mastopexy: A Study of 23 Patients. Aesthetic Plast Surg. 2015 Aug;39(4):534-9.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Ahmet Cemal Aygıt, Özgür Pilanci, Ebru Şen. “Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş arası Çocuk Hastalarda Yanık Yara Enfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi” JAREM 2012; 2: 32-35

Karaca Basaran, Ebru Sen, Aslı Datlı, Asuman Ozel. “Traumatic acute lymphangitis in the upper extremity“ Hand Microsurg. 2014; 3(3): 70-73 ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

Pilanci Ö, Saçak B, Şen E, Aygit AC, “Geniş Tam Kat Alar Kanat Defektleri Onarımı İçin Kondrokutanöz Kompozit Greftle Ters Çevrilmiş Dermal Fleplerin Birlikte Kullanımı” 32. TPRECD Ulusal Kongresi, Trabzon, Eylül 2010, Sözlü sunu

Saçak B, Pilanci Ö, Şen E, Aygit AC, “İstanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi” 32. TPRECD Ulusal Kongresi, Trabzon, Eylül 2010, Poster

Berkoz HÖ, Pilanci Ö, Şen E, Aygit AC, “ Malign Melanomun Bölgesel Lenf Nodu Tutulumunun Değerlendirilmesinde Pozitron Emisyon Tomografisinin Rolü, Olgu Sunumu” 32. TPRECD Ulusal Kongresi, Trabzon, Eylül 2010, Poster

Aydın HU, Aygit AC, Berköz HÖ, Şen E, Sağır M, “ Erkek Memesinin Rutin BT İncelemesindeki Yapısal Özelliklerinin İredelenmesi” TPRECD 33. Ulusal Kurultayı, Çeşme/İzmir, Eylül 2011, Sözlü sunu

Egemen O, Özkaya Ö, Öztürk B, Şen E, Akan M, Sakız D, Aygit AC, “Diabetik Sıçanlarda Tendon İyileşmesinin Histolojik ve Biomekanik Olarak İncelenmesi” TPRECD 33. Ulusal Kurultayı, Çeşme/İzmir, Eylül 2011, Sözlü sunu

Aygit AC, Pilanci Ö, Şen E, “Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Olan 0-12 Yaş Arası Çocuk Hastalarda Yara E,Nfeksiyonunun Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi” 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Kasım 2011, Sözlü sunu

Aygit AC, Berköz HÖ, Şen E, Datlı A, “Pediatrik El Yanıklarının Tedavisinde Deri Greftlerinin Kullanımı Ve Erken Dönem Kontraktur Üzerine Etkileri” 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Kasım 2011, Sözlü sunu

Aygit AC, Sıkar EY, Sıkar HE, Şen E, Sağır M, “Çocuklarda Yanık Epidemiyolojisi Ve Yanık Oluşumundaki Sosyoekonomşik Faktörler” 1. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi, Antalya, Kasım 2011, Sözlü sunu

Şen E, Aygit AC, Saydam FA, “Doğumsal Toraks Ön Duvar Deformitelerinde Geniş Hacimli Dermal-Yağ Greftinin Çok Yönlü Kullanımı” TPRECD 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Kasım 2012, Sözlü sunu

Datlı A, Şen E, Saydam FA, Başaran İK, “Ön Kol Düzeyinde Bir Median Sinir Varyasyon Olgusu” TPRECD 34. Ulusal Kurultayı, Antalya, Kasım 2012, Poster

Aygit AC, Başaran İK, Aygit ED, Şen E, Tüzüner N, “Rosai Dorfman Sendromu: Anterior Plagiosefalinin Eşlik Ettiği Parotis Bezi Tutulumu Olgusunun Tedavi Ve Sekiz Yıllık Takibi” TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, Poster

Başaran İK, Şen E, Aygit AC, “Yorgunluk Ve Uykusuzluğun Mikrovasküler Anastomoz Üzerine Etkisi, Deneysel Çalışma” TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, Poster

Başaran İK, Şen E, Datlı A, Özel A, “Üst Ekstremitede Travmaya Sekonder Gelişen Akut Lenfanjit Olguları” TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, Poster

Özel A, Şen E, Datlı A, Başaran İK, “El Sırtında Eski Bir Yaraya Uygulanmış Olan Sarımsak Sonrası Gelişen Kimyasal Yanık Olgusu” TPRECD 35. Ulusal Kurultayı, İstanbul, Ekim 2013, Poster

Basaran K, Basat SO, Sen E, Saydam FA, Aygit AC. Meme Küçültme ve Mastopeksi sonrası Doğal Görünümlü Areola Elde Etmek İçin Dermabrazyon Kullanımı, 23 Hastalık Çalışma, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Sözlü sunu

Sen E, Datlı A, Bozkurt M. Free Nipple Meme Küçültme Tekniğinde Deepitelize Modifiye Uzatılmış Star Fleple Nipple Projeksiyonu Sağlanması, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Sözlü sunu

Şen E, Aygıt CA, Basaran K, Tetikkurt US, Küçük SH, Çelil DS. Aynı Boyuttaki Fragmente Edilmiş Ve Edilmemiş Dermal Yağ Greftlerinin Yaşayabilirliğinin Sıçan Modelinde Karşılaştırılması, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Sözlü sunu

Şen E, Bozkurt M. Inferior Wedge Rezeksiyon Ve Deeptelizasyon Kombinasyonu Ile Estetik Labia Minore Redüksiyonu: Konservatif Bir Bölge Olan Kars’tan Ilk Sonuçlarımız, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Poster

Bozkurt M, Şen E. Inferior Wedge Rezeksiyon ve Deeptelizasyon ile Estetik Labia Minore Redüksiyonu Seksuel Disfonksiyonu Düzeltir mi?, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Poster

Şen E, Bozkurt M. Inferior Wedge Rezeksiyon ve Deeptelizasyon Ile Estetik Labia Minore Reduksiyonu Yapılan Olgularda Labial Hipertrofinin Franco Klasifikasyonu Ile Değerlendirilmesi, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Ankara, Kasım 2015, Poster

Sevgi Kurt Yazar, Dinçer Altınel, Merdan Serin, Şefika Aksoy, Memet Yazar, Gaye Toplu, Ebru Şen. Onkoplastik Redüksiyon Mamoplasti Uygulamaları, TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, Antalya, Ekim 2016, Sözlü sunu