Yüz Estetiği

Yüz estetiği ameliyatı, hastanın gevşeyen veya sarkmış olan yüz derisinin fazlalıklarının alınıp, daha genç bir yüz görünümü kazandırılmasıdır. Yapılacak ameliyat, yaşlanmayı durdurmaz ama yüz görüntünüzde gençleşme sağlar. Yaşlanma saati geri döndürülür, ama çalışmaya devam eder. Yüz bölgesinde ilerleyen yaş ve birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan yaşlılık belirtilerinin ortadan kaldırıldığı cerrahi işlemler yüz germe estetiğini oluşturmaktadır. Yüz germe estetiğinin amacı, hastanın doğal ve genç bir yüze sahip olmasıdır.

Yüz Germe Yapılma Nedenleri

Yüz germe estetiği yaşlanma sonucunda bollaşan derinin uygun yerlerden kesilip yüzün yan taraflarından arkaya-yukarı doğru çekilerek gerilmesi ve fazla kısımlarının kesilerek tekrar dikilmesinden ibarettir. Her ameliyatta olduğu gibi yüz germenin de çok önemli püf noktaları vardır. En önemli konulardan biri, yüz mimik kaslarını hareket ettiren yüz sinirinin (fasiyal sinir) korunmasıdır. Bu sinir her iki yanak bölgesinde çok ince dallara ayrılmakta ve derinin altında uzanmaktadır.

Ameliyat Öncesi Dikkat Edilecek Noktalar

Genel sağlık durumunuzun iyi olması ve operasyona psikolojik olarak hazır olup, ameliyat sonuçlarıyla ilgili gerçekçi beklentiler içinde bulunulması gerekmektedir. Hasta muayenesinde hastanın varsa alkol, sigara ve zararlı madde alışkanlığıyla, hipertansiyon, kalp ve damar, karaciğer gibi hastalıklarıyla ilgili bilgiler estetik cerrah tarafından değerlendirilir. Ameliyat planlaması hastanın yüz ve boynundaki deformasyonun şiddetine göre cilt dokusu, kemik yapısı, yağlanma miktarı ve yaygınlığı, sarkma derecesi dikkate alınarak yapılır. Bu ameliyatla beraber göz kapağı estetiği de yapılabilmektedir.

Ayrıca yağ enjeksiyonları ve alın germe gibi işlemler de bu ameliyata eklenebilir. En az bir hafta öncesinden aspirin, ginkobiloba, e vitamini gibi kan sulandırıcı ilaçların kesilmesi gerekmektedir.

Ameliyat Yaşı

Ortalama 40 yaş ve üzerinde olanlar; 40 yaş altında olmasına karşın, boyun, yüz ve dudak kenarlarında sarkma, yağlanma ve katlanma olan kişiler için uygun bir operasyondur.

Anestezi Yöntemi ve Süresi

Ameliyatlar hastane ortamında, genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi 2-4 saat arasındadır.Operasyon bitiminde işlem yapılan alana iki adet dren konur. Bu drenler 24-36 saat sonra çekilir. Hasta ameliyattan yüz germe korsesi ile çıkar ve bu korsenin bir hafta giyilmesi istenir.

İyileşme Süreci

Ameliyat sonrası altıncı günde dikişler alınır, yüzde mevcut ödemler geçmeye başlar. Özel bir masaj metodu ile yeni cilt dokusu dinamikleştirilmeye başlanır. Ağrı rahatsız edecek şiddette olmaz ve ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla kontrol altına alınabilir.Şişlik ve morluklar ilk birkaç gün içerisinde hızla azalır ve 2 hafta içerisinde kaybolur. Cildin yüz üzerine tam olarak oturması yaklaşık 4-6 ay sürer. Kimi operasyonlar 7 ila 15 yıl sonra tekrar cerrahiye ihtiyaç duyarken, birçok hastada ikinci bir estetik gerekmez.

Yüz Estetiği Ameliyat Sonrası Dikkat Edilecek Noktalar

Kişini yüzünü fiziksel faktörlerden koruması gerekir. Operasyon sonrası iyileşme evresinde gerilen yüzün fazla hareket etmeye maruz kalmaması gereklidir.

Gerektiğinde ağrı kesici ilaçların düzenli kullanılması gereklidir.

Yüzünüzle direkt temas ederek giyilebilecek kıyafetleri tercih etmeyin.

Operasyon sonrasında 1 ay süreyle kesinlikle sigara içilmemesi gereklidir. Sigara, vücuttaki kılcal damarları tıkadığından ameliyat sonrası yüzdeki kılcal damar kan dolaşımını etkiler ve iyileşme sürecini yavaşlatır.

Klasik Yüz germe Nedir?

Yüz germe tüm estetik ameliyatlar içinde en büyük değişimi yaratan ameliyattır diyebiliriz. Son yıllarda Türkiye’de daha sık yapılmakla birlikte uzun yıllardır sadece ünlüler tarafından talep edilen bir ameliyat olarak algılanmaktaydı. Günümüz modern yaşamı ve iş hayatı bundan 50 yıl öncesiyle kıyaslandığında çok hızlanmış, insanlar geçmişe oranla daha sosyal bir yaşam içinde yaşar hale gelmiş, çalışma süreleri artmış, stres faktörleri, güneşe maruziyet artmış, organik beslenme azalmış tüm bunların sonucunda insanlar daha erken yaşlanır hale gelmelerinin yanı sıra ortalama insan ömrü de uzadı.

Yüz germe ameliyatı hastane ortamında ve genel anestezi altında yapılmaktadır. Yüz germe ameliyatlarında, yüz dokusu güçlendirilir, sarkan dokular kaldırılır ve fazla deri çıkartılır. Yüz Germe ameliyatının ayrıntısı çoktur. Yanaklar, göz çevresi, kaşlar, burun, alın, boyun ve çene bir bütün olarak değerlendirilir. Yapılacak bölgelere göre değişmekle birlikte cerrahi operasyon yaklaşık 4-5 saat sürmektedir.

Yüz germe ameliyatı için birkaç farklı yöntem uygulanabilir. Ameliyat yönteminin seçimi hastanın sağlık durumu, yaşı, cinsiyeti, hastanın yüzünün yaşlanma derecesi, cildinin durumu ve yüz anatomik yapısının özellikleri gözden geçirilerek yapılır. Hastanın yaşlanma ve sarkma derecesine göre de ameliyatın genişliğine karar verilir.

Tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi yüz germe ameliyatlarında da her hastaya özel ameliyat planlaması yapılmalıdır. Yüz germe ameliyatlarında kulağınızın önünden başlayıp, kulak arkanıza doğru uzanan kesiler yapılarak yaşlanma derecesine göre değişik kalınlıkta cilt, cilt altı dokular gerilir.

Midface Lift Nedir?

Ağırlıkla orta yüz, çene kenarı ve boyun bölgelerinde yaşlanmaya bağlı olarak oluşan sarkma ve deformasyonları gidermek için uygulanan, minimal kesiler kullanılarak yapılan bir yüz germe ameliyatıdır. Bu ameliyatta kesiler doğal kıvrımlar içerisine ve saç çizgisine saklanır, böylelikle gözle görünür, belirgin hiçbir iz kalmaz. Genel anestezi gerektirmeden sedasyon ile yapılan bu yüz germe ameliyatı sonrasında kişi en doğal şekliyle yüzünün 10 sene önceki haline dönerek yaşlanma sürecine oradan devam edecektir.

Çoğunlukla 30 lu yaşlardan sonra yapılan Mid-face Lift - Orta Yüz Germe ameliyatında cilt ve cilt altı doku gerilmeden, aşağı sarkmış dokular derin seviyede yukarı kaldırılır ve şakak bölgesi gerginleştirilir. Orta Yüz Germe Ameliyatı, özel aletler yardımıyla derin dokular serbestleştirilip yukarıya taşınacak şekilde, ağız içinden ve saçlı deriden kesiler yapılarak gerçekleştirilir. Ameliyat ortalama 1.5-3 saat sürer.Ameliyat sonrası daha genç görünüm ortaya çıkar ve ağız kenarındaki oluklar kaybolur. Ameliyat sonrası ilk 24-48 saat yüzde belirgin ödem olabilir. Hastalar ameliyattan 1 hafta sonra işlerine geri dönebilir.Ödemin tamamen yok olması 2 ayı bulabilir.

Blefaroplasti Alt ve Üst (Göz Kapağı) Nedir?

Göz kapağı estetiği ya da blefaroplasti, alt ve üst göz kapaklarına uygulanan, sarkmış deri ve fazla kas dokusunun çıkarılması ve göz çevresi dokularının gerdirilmesine yönelik plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılan cerrahi uygulamalar bütünüdür.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte yer çekiminin de etkisiyle doğal olarak ciltte sarkmalar meydana gelmektedir. Bu sürece paralel olarak göz kapaklarında da torbalanma, ciltte bollaşma, renk değişikliği, gevşeme, kırışıklık gibi bulgular ortaya çıkar. Güneş ışınlarına maruz kalma, hava kirliliği, düzensiz uyku, aşırı sigara ve alkol kullanımı gibi etkenler cildin yaşlanma sürecini hızlandırmaktadır.

Cilt normalde elastik bir yapıya sahiptir. Fakat yaşlandıkça elastikiyeti kademeli olarak azalmaktadır. Yüz cildinde ortaya çıkan elastikiyet kaybı neticesinde fazla deri ilk olarak göz kapaklarında toplanır. Bu nedenle yaşlanmanın ilk belirtileri göz kapaklarında ortaya çıkmaktadır. Göz kapaklarında ortaya çıkan yaşlılığa bağlı değişimler kişide yorgun, donuk ve olduğundan yaşlı bir görünüme sebebiyet verir. Alt ve üst göz kapaklarında görülen yaşlanma belirtilerinden bazıları;

Göz altlarında torbalanma ve renk değişimi

Üst göz kapağı düşüklüğü

Göz kapağı cildinde kırışıklık ve sarkmalar

Göz kenarlarında kaz ayağı çizgileri

Yorgun bir yüz ifadesi şeklinde sıralanabilir.

Göz kapaklarında ortaya çıkan deri bollaşması üst göz kapağı düşüklüğüne neden olmaktadır. Bu düşüklük bazen görmeyi engelleyecek derecede fazla olabilmektedir. Bu durumda fonksiyonel olarak da bu durumun tedavi edilmesi şarttır. Bazen kaşlarda ve alındaki düşüklük de göz kapağı düşüklüğüne eşlik eder. Bu durumda estetik olarak daha kötü bir görünüm söz konusudur.

Estetik ya da fonksiyonel nedenlerle blefaroplasti ameliyatı olmak isteyenlerde ihtiyaca göre sadece üst göz kapağı ya da alt göz kapağına göz kapağı estetiği yapılabileceği gibi her ikisi birlikte de uygulanabilir. Blefaroplasti, sıklıkla kaş kaldırma, alın kaldırma ve endoskopik orta yüz ameliyatları ile birlikte uygulanmaktadır.

Göz kapağı estetiği daha çok 35 yaş üstü bireyler tarafından yaptırılmaktadır. Çünkü göz kapaklarında yaşlanma belirtileri sıklıkla bu yaşlardan sonra görülmeye başlar. Fakat medikal olarak ihtiyacı olan herkesin her yaşta yaptırması mümkündür. Ameliyat göz kapaklarında devam eden yaşlanmayı durduramaz; fakat 7-8 sene kadar etkisini sürdürür. Ameliyat sonrası kişideki yorgun yüz ifadesi yerini canlı ve dingin bir görünüme bırakır.

Ameliyat sırasında kanama eğilimini arttırma riski nedeniyle aspirin ve antibiyotik gibi ilaçların işlemden en az 15 gün önce kullanımı bırakılmalıdır. Yara iyileşmesini geciktirdiği için sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımına da aynı şekilde 2-3 hafta önce son verilmelidir. Beklenmeyen etkilere yol açabileceği için bitkisel takviye edici ürünler de bu süreçte alınmamalıdır.

Üst göz kapağı estetiği ya da göz kapağı düşüklüğü ameliyatı kısaca bölgedeki fazla deri ve kas dokusunun kesilerek çıkarılması işlemidir. Ameliyat izinin görünmemesi için göz kapağı katlanma çizgisinden kesi yapılır. Alın germe ve kaş kaldırma operasyonlarıyla birlikte uygulandığında daha iyi kozmetik sonuçlar verir.

Gençken elmacık kemikleri üzerinde konumlanan yağ yastıkçıkları yaşlanma süreciyle birlikte yer çekiminin de etkisiyle aşağıya doğru yer değiştirir. Bu durum alt göz kapağı altında çökme ve ağız kenarındaki gülme çizgilerinde derinleşme şeklinde yaşlanma belirtilerine neden olur.

Bu yağ yastıkçığına yönelik estetik işlem endoskopik olarak yastıkçıkların yerine asılması şeklinde yapılır. Alt göz kapağına herhangi bir işlem yapılmadan önce bu uygulama yapılır.

Yağ yastıkçıklarının yerine asılması işlemi sonrası alt göz kapağına herhangi bir işlem yapılması gerekmeyebilir. Alt göz kapağı yeniden değerlendirilerek torbalanma ve sarkma var mı bakılır. Bu bulgular halen ortadan kalkmamışsa alt göz kapağı ameliyatına geçilir. Ameliyat kesisi kirpiklerin hemen altından yapılır. Cilt kaldırılır ve burada bulunan yağ paketçikleri göz altı çukuruna yayılır, fazla deri ve kas kesilerek çıkarılıp işlem tamamlanır. Ameliyat sonrası göz altı çöküklüğü devam ediyorsa iyileşmeden sonra göz altı yağ enjeksiyonu gerekebilir.

Kaş Asma Nedir?

Diğer yüz yumuşak dokularında ve cildimizde olduğu gibi kaşlarımız da zamanla yer çekiminin etkisi, yaşlanma ve alttaki yumuşak dokularının erimesiyle sarkar. Bu sarkma bazen görüş alanını bile kapatacak hale gelebilir ve kişiye yorgun, yaşlı, bitkin bir ifade katar. Özellikle kaşların dış köşelerinde görülen bu sarkmalar bazen iç ve orta kaş bölgesinde de ciddi olarak hissedilir.

Kaşlarımızdaki yüzümüze yorgun bir ifade veren sarkmaların giderilmesi için uygulanan noninvazif, ameliyat bıçağı kullanılmayan ve dikiş izi olmayan bir yöntemdir. Bu yöntemde kalıcı bir dikiş materyali ile kaşlar en dış köşesinden yukarı doğru, saç çizgisinin gerisindeki bir noktaya cilt altından asılır. Kullanılan dikiş materyali ciltten görülmez ve anlaşılmaz.

Yaşlanma ile birlikte tüm yüzdeki yumuşak dokularla birlikte kaşlarda da sarkma süreci devam eder. Bu yüzden dikişle elde edilen genç yüz görünümü sonsuza dek korunamaz. Dış etkenler ve kişinin yaşam tarzına göre bu etki 2-5 yıl arasında devam edebilir. Daha sonra istenirse operasyon tekrarlanabilir.

Normalde sırt üstü yatağa yattığımızda yer çekiminin etkisi yok olduğu için kaşlarda hafif bir yükselme, yüzde genel olarak daha genç bir ifade belirir. İşte operasyon sırasında elde edilmek istenen görüntü, bu doğal görüntü ve hafif bir kaş yükselmesidir.

Ameliyat lokal anestezi altında yapıldığından hastanede kalmaya gerek yoktur. Hasta aynı gün eve gidebilir. Alın bölgesinde hafif şişlik, morluk ve ağrı olabilir. Bunlar 7-10 gün içinde kendiliğinden geçecektir.

Hasta aynı gün eve gidebilir ve 1-2 günlük istiratten sonra normal iş yaşamına dönebilir. Kaşların üst kısmında 3. gün alınacak bandaj mevcuttur. Operasyondan sonra yaşlaşık 3 hafta, kaşların yeni pozisyonunu sabitlemek amacıyla elastik bir bandaj (tenisci bandajı gibi) kafaya takılmalıdır.

Temporal Lift Nedir?

Yaş fakörüne bağlı olarak vücudun pek çok bölgesinde kırışıklık ve sarkma meydana gelir. Bu değişimlerin en belirgin olanları yüz bölgesinde görülür. Yüzde görülen değişimler en çok göz çevresi, alın ve şakak bölgesinde toplanır. Cilt dokusunun elastikiyetini kaybetmesi ile birlikte şakak bölgesinde sarkmalar ve gevşek bir doku görünümü meydana çıkar.

Yer çekiminin etkisiyle şakaklarda aşağı doğru bir yönelme görülür. Bu sarkma gözün dış kısmına ve kaşlara baskı yapar. Bunun sonucu olarak göz çevresinde ve kaşlarda aşağı doğru bir eğilim meydana gelir. Yani şakak bölgesindeki sarkıklık göz çevresini de etkileyerek yüzde genç görünümden uzak ve solgun bir görüntü oluşmasına neden olur. Şakak germe estetiği sayesinde bu görüntüyü ortadan kaldırabilir, daha genç görünen bir ifadeye kavuşabilirsiniz.

Şakakların sarkmasının en önemli nedeni yerçekimidir. Zamanla elastikiyetini kaybeden cilt dokusu yer çekiminin gücüne karşı koyamaz ve aşağı doğru yönelir. Yer çekiminin dışında yaşın ilerlemesi ve cilt yapısı da şakakların durumunu etkiler. Sigara tüketimi, hareketsiz bir yaşam stili, stres, sağlıksız beslenme gibi dış faktörler de yüzdeki kırışıklıkların ve sarkmaların nedenlerinden bazılarıdır. Tüm bu nedenler dışında şakak bölgesindeki mimiklerin yoğun kullanımı, bu bölgede deformasyon meydana gelmesine sebep olur.

Şakak germe ameliyatında şakakların saç dipleriyle birleştiği noktalarda kısa kesiler açılır. Burada şakak derisi kaldırılır ve yukarı doğru gerilir. Eğer şakaklarda sarkma yoğun derece görülüyorsa fazla deri çıkarılır. Bu durumda şakak derisi ile kaşlar ve göz çevresi de yukarı doğru kaldırılarak daha etkili bir germe işlemi yapılır.

Bazı hastalarda, şakak sarkması problemiyle birlikte göz çevresinde de sarkmalar görülebiliyor. Bu gibi durumlarda göz kapağı ameliyatı da yapılarak hastaya bütünüyle genç bir hava kazandırılıyor. Bu yüzden şakak germe ameliyatı için gelen hastaların yüzlerini derinlemesine inceleyerek bütün seçenekleri hastalarla paylaşıyoruz. En iyi sonuç için şakak germe ameliyatına göz kapağı estetiği ve kaş estetiği de eklenebiliyor.

Şakak germe ameliyatı hastanın tercihine bağlı olarak lokal anestezi veya genel anestezi altında gerçekleşebilir. Şakak germe ameliyatı, yüz bölgesine yapılan estetik müdahaleler ile kıyaslandığında belki de en risksiz olanlardan biridir. Ameliyat ile kombine edilen diğer işlemlere bağlı olarak 30 dakika ila 60 dakika arasında tamamlanır.

Şakak germe ameliyatından sonra hasta aynı gün içinde hastaneden taburcu edilir. Hastanede kalması gerekmez. İyileşme süreci genellikle iki hafta sürer. İyileşme süresi boyunca şakak, göz ve kaş bölgesini zorlayan unsurlardan uzak durmak, olabildiğince mimik kullanmamaya özen göstermek gerekir. Ameliyattan sonra yüzde morluk ve şişme görülür. Bunları en aza indirmek için ameliyat sonrası yüze buz masajı yapmak gerekiyor. Genellikle birkaç gün sonra yüzdeki hafif morluklar ve şişmeler kendiliğinden yok olur. Ameliyat sonrasındaki kesi izi hafif bir şekilde kalır fakat izler saç derisinde olduğu için direkt olarak görülmez.

Boyun Germe Nedir?

Güneş ışınları, sık kilo alıp vermeler ve yer çekiminin etkisi ile kişinin boyun derisinde, kaslarında ve diğer dokularında gevşeklik ve sarkma meydana gelir. Bunun sonucunda da yaşlı bir görünüm ortaya çıkar. Yüz cildimizin görünümünü korumak veya iyileştirmek için büyük önlemler alırken, boyun cildine de aynı derecede özen göstermek çok önemlidir.

Boynunuzun cildi doğal elastikiyetini kaybetmişse ve sarkık görünüyorsa veya çene altında toplanmış fazla yağ varsa, bunun için boyun germe ameliyatı da dahil olmak üzere çeşitli estetik çözümler bulunmaktadır. Tecrübeli bir plastik cerraha boyun germe ameliyatı yaptırarak pürüzsüz, ince ve genç görünümlü bir boynuna sahip olabilirsiniz.Boyun germe cerrahisinin sizin için doğru olup olmadığına karar vermeden önce, ameliyatı ayrıntılı olarak bilmek önemlidir.

Yüz ve boyundaki genç kontürlerin kaybedilmesi, kalıtım, yer çekimi, çevresel koşullar ve stres gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Bazı insanlarda, yüz hala genç görünümde iken boyunda yaşlanma ileri derecedeyse tam bir yüz germe yerine sadece boynu germek iyi bir çözüm olabilir.

Boyun germe ameliyatı ile deri ve yağ birikimleri boyun bölgesinden kaldırılır ve deri altındaki kaslar kesilip dikilerek yeniden yapılandırılır. Genellikle boyundaki fazla yağlar liposuction yöntemi ile alınır.

Çene altındaki aşırı yağ ve derideki bolluk çenede gıdı dediğimiz yağ birikintisi oluşturur. Boyun germe operasyonu ile bu fazla yağ alınır ve deri katmanı kesilerek çıkarılır. Çene altındaki kasların neden olduğu anormal şekil bozukluğu da düzeltilir. Ameliyatta kulak önünden arkasına uzanan bir kesi yapıldığı için orada bir iz kalır. Ancak bu izler belli belirsiz izler olduğu için çok dikkat çekmezler.

Son on yılda cerrahi teknolojideki ilerlemelerle birlikte gelişen modern boyun germe ameliyatı, çok küçük kesilerle, dolayısıyla küçük yara izleri ile yapılabilirken, son derece doğal görünen sonuçlar elde edilebilmektedir.

Boyun germe operasyonu ile birlikte dudak ve yanak dolgusu, kaş kaldırma ve göz kapaklarına gençleştirme operasyonu da uygulanırsa daha doğal bir görünüm elde edilebilir. Boyun germe ameliyatı ile daha genç bir görünüme kavuşmak mümkündür; fakat bu ameliyat yaşlanma sürecini durduramaz. Boyuna uygulanan dolgu maddeleri ile ameliyat yapılmadan da boyunda gençleşme elde edilebilir fakat boyun germe operasyonu kadar etkili bir sonuç sağlamaz.

Alın Germe Nedir?

Alın germe estetiği bu konuda gerçekçi beklentileri sahip olan ve genel sağlık durumu iyi olan herkese uygulanabilir. Bu estetik operasyonda alında fazlalık cilt uzaklaştırılmakta, alın bölgesindeki kırışıklar ile kaşların duruşu değişmektedir. Gerekiyorsa kişide çatık kaşlara yol açan görünümde düzeltilebilir.

Alın germe estetiği sonucunda kişi daha genç bir görünüme sahip olur, kaslar yumuşar. Bu estetik uygulama kaş düşüklüğü ve göz kenarlarında yığılma gibi sorunlar içinde faydalı olur. Sadece ileri yaşlardaki kişiler için değil, genç yaşlardaki kişiler içinde gerekli olduğunda alın germe estetiği uygulanabilir. Bu operasyon sırasında kesi yerleri saçlı deriye, bazı hallerde saçlı deri çizgisine yerleştirilerek gizlenir. Bu yüzden görünürde izler belli olmaz.

Bişektomi Nedir?

Günümüzde giderek popülerleşen keskin ve ters üçgen biçimindeki yüzler, daha alımlı ve çekici bulunmaktadır. Dolgun ve yuvarlak yanaklar belirli bir yaşa kadar şirin diye tabir edilirken, 20’li yaşlardan sonra çekici olmaktan uzaklaşmaktadır.

Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği keskin ve kenarları belirgin hatlara bişektomi ameliyatı ile kavuşmak mümkün. Bişektomi yani yanak inceltme ameliyatı ile yanak yağları alınarak daha belirgin yüz hatları elde edilir.

Dolgun ve yuvarlak yüz hatları kimi zaman kilo ile doğrultulu olurken, kimi zaman ters orantılı oluğ oldukça zayıf kişilerde de görülmektedir. Kilolu insanların kilo vermesine rağmen, yanaklarındaki yağlarının sabit kalması, yüzdeki yuvarlak ve tombul görünümünü koruması sık karşılaşılan bir durumdur.

Yüzümüzde bulunan ve iki çiğneme kası Buccinator ve Masseter kasları arasındaki Bichat yağ yastıkçıkları bazı kişilerde olması gerekenden daha fazladır. Tombul bir görünüm veren bu yağ yastıkçıkları ufak bir operasyonla alınarak, yüze daha orantılı ve çekici bir şekil verilebilir.

Yabancı ülkelerde uzun zamandır sıklıkla yapılan bişektomi operasyonu, son zamanlarda ülkemizde de talep görmektedir. “Hollywood Yanağı ameliyatı olarak adlandırılan bu operasyonla tombul yanak görünümü ortadan kalkarken, elmacık kemikleri belirgin hale getirilir.

Yanak yağı, ergenlikten 20-25 yaşına kadar erime göstermesi nedeniyle yanak estetiğinin de bu yaştan sonra yapılmasını öneriyoruz. Ancak ailede genetik ve tombul yanaklar hakimse bu yaşları beklemek gerekmeyebilir.

Bir öğle arası molasına sığan bu estetik ameliyat çok basit bir işlem gibi görünse de plastik cerrahın tecrübe ve deneyimleri oldukça önemli. Kişinin yüz şekline göre alınacak yağ miktarının belirlenmesi, operasyon sonrası çene ve yanak üçgeninin oluşturulması, bununla birlikte ağız içindeki dikişlerin hastayı rahatsız etmemesi gerekir.