Meme Estetiği

Dolgun, dik ve uygun boyuttaki memeler, kadın güzelliğinin en önemli öğelerinden biridir. Tarih öncesi atalarımızın dişi idollerine muazzam memelerden bahsettiği konusunda hiç şüphe yoktur. Antik dönemlerde memeye atfedilen hürmete ilişkin en şaşırtıcı örneklerden biri Artemis heykelidir. Meme hem dişiliğin hem de bereketin simgesi olmuştur. Yapısal olarak veya gelişimsel faktörler nedeniyle memelerin arzu edilenden daha küçük, daha büyük veya sarkmış olması; kişinin yaşam kalitesini düşüren psikolojik problemlere neden olabilir. Yaşlanmaya bağlı olarak meme dokusunun yer çekimine yenik düşmesi sonucunda memelerin sarkması neredeyse kaçınılmazdır. Kadın hayatının çeşitli dönemlerinde etkisini gösteren hormonal değişiklikler, genetik faktörler, kilo alma ya da verme, hamilelik ve emzirme meme dokusunun formunu kaybetmesine ve memelerde aşırı büyüme ya da sarkmaya yol açabilir. Ancak günümüzde gelişen tekniklerle artık bu sorunlardan kurtulmak mümkün. Estetik cerrahinin gelişimi ile birlikte artık gerekli teknikler uygulanarak bu sıkıntılardan kurtulmak çok kolay.

Meme Estetiği Operasyonları Nelerdir?

Meme Büyütme

Meme büyütme ameliyatı, adından da kısmen anlaşılacağı gibi iki sebeple yapılır; küçük memelere hacim kazandırmak ve şekli düzgün olmayan memelere şekil kazandırmak. Bu amaca iki şekilde ulaşılabilir; kişinin kendi yağının kullanılması ya da silikon protez ile meme büyütme. Memede sarkma yoksa yağ grefti ile bir veya daha fazla seansta memeler kendi yağınızla büyütülebilir. Hiç memesi olmayan insanlarda protez uygulamasına hazırlık olarak dokuyu kalınlaştırımak amaçlı yapılabilir. Çünkü yeterince dokusu olmayan kadınlarda protez çok belirgin ve yapay olabilir. Yağ ile doku kalınlaştırılıp bu önlenir. Ya da eş zamanlı protez uygulaması ve yağ enjeksiyonu yapılabilir. Bu uygulama biraz memesi olan, çok büyük protez kullanılmayan ama hala doku kalınlaşmasına ihtiyaç duyulan kimselerde tercih edilir.

Kesi Yerine Göre Meme Büyütme;

Meme büyütme ameliyatlarında doktorun cerrahi açıdan girişimi başlattığı kesi meme altı, koltuk altı ya da meme ucu olmak üzere üç farklı bölgeden birinden yapılabilir. Bu bölgelerin seçimi, operasyon için ihtiyaç duyulan 4 – 5 cm kesinin en az görünecek ve dikkat çekecek şekilde açılabilmesi amacına yönelik olarak yapılmaktadır. Uzun yıllar boyunca meme ucundan kesi yoluyla yapılan operasyonlar günümüzde giderek daha az tercih edilir hale gelmektedir. Çünkü memem içeriğindeki süt kanalları nedeniyle dışarı ile temas halindedir ve bakteri ile doludur. Bu da kirli bir doku olduğunu gösterir. Eğer meme cu kesiden girilirse protez memeye temas eder ve kirlenir. ileriki yıllarda kapsül kontrakturu ya da enfeksiyonlar oluşabilir. Bu nedenle tercih etmiyorum. Meme altı çizgisinden yapılan girişim ile gerçekleştirilen operasyonlar ameliyat izinin hacim kazanan memenin altında kalması sebebiyle avantaj sunmaktadır. Hem de meme dokusu yukarıda kalır, hiçbir temas söz konusu olmaz. Koltuk altı kesiyi ileride yapılacak meme kanseri taramaları etkileme ihtimalinden ötürü tercih etmiyorum. Memede iz olmaması avantaj gibi görünüyor elbette ama zamanla görünürlüğü neredeyse kaybolacak saklanan bir iz için bu riski alaya gerek olmadığını düşünüyorum. Cerrahi bir operasyon sonrası kesilmiş bir dokunun hiçbir yara izi olmadan iyileşebileceğini söylemek mümkün değildir. Ancak kesi hastaya rahatsızlık vermeyecek şekilde gizlenebilmekte ve medikal kremlerin kullanımı ile en az izi bırakacak şekilde iyileştirilebilmektedir.

Protezin Uygulandığı Plana Göre;

Kas Altı Dual Plan;

Dual plan meme büyütme yöntemi silikonun kas altı ve kas üstü yerleştirilmesinden farklı olarak uygulanan bir tekniktir. Dual plan yönteminde silikon göğüs kas dokusu altında kalmaktadır ancak bunun da değişik tipleri vardır. Farklılıklar hastanın meme dokusu, kas yapısı ve ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Dual plan meme büyütme yöntemi değişik şekillerde uygulanabilmektedir.

Silikonun kısmen göğüs kası altında kısmen de meme bezi altında olması ya da, Göğüs kasının tutunduğu yerden tamamen ayrılarak silikonun yerleştirilmesi ya da, Meme bezi göğüs kası ilişkisinin değiştirilerek silikonun yerleştirilmesi şeklinde yapılabilen bir uygulamadır.

Silikonla meme büyütmede iki kavram kas ile silikon ilişkisinin belirlenmesi önemlidir;

Birincisi meme altı kıvrımında ve içte ön göğüs kemiği (sternum) bölgesinde kasın tutunma yerleri, ikincisi ise meme bezi ile göğüs kasının birbirine göre ilişkileridir. Göğüs kasının yeniden silikona göre ilişkisini değiştirmek için meme altı kıvrımında göğüs kasının tutunduğu yerlerden ayrılmaları gerekir. Bu durumda kas meme bezinin yada göğüs kemiğinin izin verdiği ölçüde yukarı doğru çekilecektir. Dual plan meme büyütmede göğüs kasının pozisyonu ya sadece meme altı kıvrım bölgesinde göğüs kasını serbestleştirerek yada göğüs kası ile meme bezi arasındaki bağlantıları serbestleştirerek yapılır. Bu iki manevra değişik durumlarda, ameliyat şekline, meme tipine, meme ile silikon dinamiklerine göre farklı şekillerde tercih edilir. Bu bölgede yeterli yumuşak doku olması önemlidir. Meme üst kısmında yumuşak doku kalınlığı ölçülür. Eğer bu bölgede 2 cm yada daha kalın ise meme bezi altında bir lokalizasyona yeterince doldurulmuş, anatomik bir silikon kullanılabilir. Yumuşak doku kalınlığı aynı şekilde meme altı kıvrım bölgesinde de ölçülür. Eğer bu bölgede 0,4 cm den ince ise bu bölgede göğüs kası serbestleştirilmez ve yeterince doku örtüsü sağlanmış olur. Eğer kişi meme üst kısmında dolgunluk yapacak şekilde bir büyütme istiyor ise fazla şişirilen yuvarlak bir silikon yada daha büyük boyutlarda anatomik implant tercih edilir.

Meme tipine göre ameliyat tekniğinin seçilmesi;

A-Tip 1 dual plan uygulanan durumlar;

Memede herhangi bir sarkma yok, Meme ile göğüs kası sıkı sıkıya birine bağlı, meme ucu alt meme kıvrımı arası 4-6 cm,

Tip 1 dual plan silikon uygulamasının amacı kas ile meme bezi arasındaki ilişkinin korunması, mümkün olduğunca fazla kas dokusu ile silikonun üzerinin örtülmesi ve meme altı kıvrımın belirginliğinin korunmasıdır.

B-Tip 2 dual plan tekniği uygulanan durumlar;

Meme dokusunun çoğu meme alt kıvrımının üzerinde, Meme bezi ile göğüs kası arasında daha zayıf ilişki olması, Meme ucu alt meme kıvrımı arası mesafe 5,6-6,5 arasında olması.

Bu tip uygulamanın amacı göğüs kası ile meme bezinin daha yukarıda yerleşmesinin sağlanması, gevşek bir şekilde göğüs kasına tutunan meme bezinin hareketliliğinin azaltılmasıdır.

C-Tip 3 dual plan tekniği uygulanan durumlar;

Bu tip uygulama memede sarkma olan ve meme alt kısmı dar olan durumlarda uygulanır.

Memelerde sarkma vardır, Meme dokusu ile kas arasındaki bağlantılar çok gevşektir, Meme ucu ile meme kıvrımı altı mesafa 7-8 cm kadardır, Memenin alt bölgesinde darlık vardır yani tubuler memedir.

Bu tip uygulamanın amacı meme alt kısmında kas dokusunu mümkün olduğu kadar serbestleştirmek, meme dokusu ile göğüs kası arasındaki ilişkiyi artırmak, meme dokusunun sarkmalarını ortadan kaldırmaktır.

Kas Zarı Altı (Subfasyal) Tekniği;

Subfasyal teknik 2002 yılında literatürde yer almaya başlamıştır. Subfasyal teknik, Kas altı, meme altı gibi adı sık duyulmuş bir teknik değildir ancak avantajlarının fazla olması nedeniyle kullanımı artmaktadır. Bu teknikte silikon, memenin üstünde bulunduğu kasların zarlarının altına yerleştirilir.

Memenin üstünde bulunduğu tüm kasların (pektoralis major, serratus anterior, interkostal kaslar, bazen rektus abdominis kasının üst bölümü) fasyaları ile kasların arasına koyulur, Teknik olarak, kas altı ve kas üstü tekniklerden daha zordur ve daha uzun sürer. (Yaklaşık 30 dakika daha uzun), Kas zarı tekrar onarıldığı için Silikon yıllar içinde daha az Sarkar, Silikonu, meme dokusundan ayırır ve silikon meme dokusuna temas etmez, Hiç bir kas kesilmez, Kas kesilmesine bağlı fonksiyon kaybı ve ağrı olmaz, Kollar bele doğru bastırıldığında silikonlar hareket etmez yada yanlara doğru kaçmaz, Meme başı sinirinin geçtiği meme yan tarafında, serratus kasının fasyasının altından ilerlendiği için az kanama olur ve sinirin korunması kolaydır.

Meme Altı Tekniği;

Protez (implant) meme dokusunun altında, göğüs kası (pektoral kas) nın üzerinde oluşturulan cebe yerleştirilir. Kaslar korunur. Operasyon sonrası ağrı olmaz, günlük hayata dönüş hızlıdır. Bu teknikğin yapılabilmesi için meme dokusunun 2 cm den kalın olması gereklidir aksi halde protez kenarları farkedilir. Meme dokusu ile protez temas ettiğinden tercih ettiğim bir yöntem değildir.

Meme büyütme ameliyatında kullanılan bir kaç farklı cerrahi yaklaşımdan biridir. En sık kullanılan tekniklerdendir; meme alt kısmının göğüs kafesine kavuştuğu bölgenin hafif üzerine yapılan meme altı kıvrımı kesisidir. Bu alan ameliyat sahasının en iyi gözlemlendiği, kanama kontrolünün rahat yapılabildiği, ayakta durulurken izin gözükmediği, izin deriyle aynı renk haline geldiği en iyi giriş kesisidir.

Protez Tipler;

Meme büyütme teknikleri içinde başarısı en fazla olanın silikon protez (implant) ile meme büyütme olduğuna çoğumuz hem fikiriz. İstenilen büyüklük ve kıvama ulaşmak, memeler arasındaki eşitsizlikleri düzeltmek ve uzun süreli memnuniyet sağlamak açısından silikon ile meme büyütme ideal.

Meme protezi de dediğimiz silikon protezler şekil olarak iki çeşittir; yuvarlak ve damla. Yuvarlak olanlar yarım küre şekline benzer. Yükseklikleri değişiklik gösterir. Bu sayede ihtiyaca göre farklı meme tiplerinde değişik yükselikte implantlar seçebiliriz. Tüm planlarda uygulanabilir.

Damla olanları ise alt kısmı daha dolgun, üst kısmı daha basık bir yarım küre şeklindedir. Kas altı uygulamaya uygun değildir, kas hareketleri ile dönerse memenin şekli bozulabilir. Yuvarlak mı damla mı hangisi daha iyi derseniz? İkisinin de kendine göre avantajları vardır. Aşağıda sıralayacağım kriterleri dikkate alarak en uygun olan protezi seçiyoruz.

Meme dokusunun kalınlığı

Göğüs kasının kalınlığı

Omuzdan meme başına kadar olan mesafenin uzunluğu

Kişinin boyu

Meme dokusundaki sarkma oranı

Kişinin tercihi

Daha önce meme operasyonu geçirmiş mi ?

Yuvarlak protezin avantajları;

Kadınların çoğu memenin üst kısmı boş olduğundan, süngerli sütyen giymekten bıktıkları için meme büyütme işlemi yaptırırlar. Memenin üst kısmını yuvarlak göğüs silikonu daha iyi doldurur. Dekoltesi açık kıyafetleri tercih edenler için yuvarlak protez daha hoş bir görüntü oluşturur, hem de destekli sütyen kullanmadan, Göğüs derisi ve kası kalın bayanlarda da ilk tercihim çoğunlukla yuvarlak protezler. Üzerlerindeki kalın dokunun baskısını ancak bu protezlerin yenebildiğine inanıyorum. Memesinde sarkma olan hastalarda deri toplaması yapılacak ise yuvarlak protez daha orantılı bir görünüm verir. Meme protezini değiştirmek isteyen hastalarda yuvarlak protez önceden oluşturulmuş cebi daha güvenli doldurur.

Damla şeklindeki anatomik implantın avantajları;

Göğüs kafesi derisi ve kası zayıf hastalarda daha doğal bir görüntü oluşturur.

Göğüs kafesi uzun hastalarda daha doğal görüntü sağlar.

Meme Küçültme

Meme Küçültme Ameliyatı (Redüksiyon Mammaplasti) estetik meme ameliyatları içerisinde temelde meme dikleştirme ameliyatlarına çok yakın bir ameliyattır. Meme küçültme ameliyatının tek farkı bu ameliyatta meme dikleştirilirken meme dokusunun gerektiği kadar miktarının çıkarılarak memenin yeniden şekillendirilmesidir. Böylece meme hem küçülür hem de şekli düzeltilir. Kişinin ihtiyacına, memenin şekline, sarkma miktarına, memenin boyutuna göre küçültme farklı tekniklerle yapılabilir.

Superomedial Pediküllü Tekniği;

Sıklıkla kullandığım küçültme teknikklerindendir. Meme başı dolaşımını ve duyusunun güvenle korunduğu bir tekniktir. Meme şekli gayet güzel olurken istediğimiz kadar küçültebiliriz. Çok büyük ve sarkmış memelerde güvenli ve uygun bir tekniktir.

Superior tabanlı dermal pedikül tekniği

Meme dokusu 500 gr dan az çıkarılacaksa tercih edilir. Az doku çıkaracaksam, sarkmış memede protez de uygulayacaksam tercih ediyorum.

İnferior Pedikül Tekniği;

Eski bir tekniktir. Meme şekillendirmesi iyi değildir. Meme başı yukarı döner, alt meme fazla üst boş görünür yani küçük sarkık bir meme gibi bir görüntü oluşabilir. Hızlı yapılabilmesi ve çok miktarda doku çıkarılabilmesi avantajdır. Bu sebeple ileri yaş hastalarda küçültme amaçlı kullanılıyor. Ama benim çok tercih ettiğim bir teknik değil.

Santral Pedikül Tekniği;

En sık uyguladığım ve sonuçlarına inandığım teknik. Tüm meme hipertrofilerinde bu teknik uygulanabilir. Geniş miktarda deri serbestlemesi yapılmasına rağmen teknik oldukça güvenlidir. Meme başı duyusu ve emzirme fonksiyonu tam anlamıyla korunur. Deri ve meme ayrıştırıldığından memeyi yukarı dikişle iterek değil, gerçekten dokuları serbestleyip yukarı taşıyarak dikleştiririz. Memenin ayak izi değiştirilir, olması gereken yer taşınır. Dezavantajı ameliyatın ekip, bilgi ve deneyim gerektirmesi yanında biraz uzun sürmesidir. Ama oluşturulan şekil hem daha güzeldir hem de uzun yıllar korunur.

Free Nipple (serbest meme ucu) Tekniği;

Serbest nipple greft tekniği ileri derecedeki meme büyüklüğü için en çok kullanılan tekniklerden biridir. Bu teknik 2000 gr’dan fazla meme dokusu çıkarılması gereken durumlarda avantajlı görünmektedir. Teknik parsiyel meme amputasyonu ile serbet nipple-areola greft taşınmasını içerir. Bu tekniğin avantajları aşırı meme hipertrofilerinde güvenle uygulanabilmesi, hızlı yapılabilmesi, en az deri serbestlenmesi ve en az kan kaybı ile nispeten estetik açıdan memnun edici sonuçlar vermesi olarak sayılabilir. Bu nedenle çok büyük memelerin küçültülmesi yanında yaşlı, sağlık durumu iyi olmayan, sistemik hastalığı mevcut ve potansiyel pedikül ile deri fleplerinin olduğu bölgede ameliyat skarları olan hasta grubu için bu teknik çok uygundur. Dezavantajı ise meme başı hissinin ve emzirme fonksiyonunun kaybıdır. Bu nedenle yaşlı hastalarda güvenilir ve uygun bir tekniktir.

Meme Dikleştirme

Sarkmış memelerin tekrar dik bir konuma getirilmesi için yapılan cerrahi işlemdir. Meme dikleştirme operasyonlarında; meme başları olması gereken yere taşınır, meme dokusu şekillendirilir ve deri fazlası çıkartılır. Memeler büyükse göğüs dokusunun fazlası çıkartılır, küçükse silikon protezlerle desteklenir. Meme dikleştirme operasyonları büyük ve sarkmış göğüsü olanlar için küçültme ile birlikte, doğumlar ya da kilo verme sonrası içi boşalmış ve sarkmış kişilerde ise büyütme işlemi ile birlikte gerçekleştirilir.

Meme dikleştirme ameliyatı aslında iyi yapılırsa çok iyi sonuç veren bir operasyon. Memeye yeniden şekil vermek, sarkıklığı tamamen gidermek, aynı anda da memeyi büyütmek ya da küçültmek tabiî ki mümkündür. Ama bütün bunların bedeli memede bırakılan izler oluyor. Henüz iz bırakmadan meme dikleştirebilecek bir ameliyat tekniği bilinmiyor. Kullanılan teknikler meme ucunun deri ile birleştiği bütün çevresi boyunca ve meme altına doğru uzanan bir iz bırakıyorlar. Bu iz klasik tekniklerde meme altında da devam ediyor ve alttaki katlantı çizgisinde devam ediyor. Eğer memedeki sarkıklık azsa Vertikal karlı yani sadece dik kesinin olduğu, meme altı katlantıda izin olmadığı yöntem de seçilebilir. Genellikle meme ne kadar sarkıksa bırakılan izlerin o kadar uzun olacağını kabul edebiliriz. Meme dikleştirme ve meme küçültme ameliyatları arasında ne fark var? Temelde tek fark birinde meme dokusunun alınarak memenin küçültülmesi diğerinde sadece sarkıklığın giderilmesidir. Teknik olarak her iki ameliyat birbirine çok yakın.

Meme Büyütme ve Dikleştirme

Meme dikleştirme ameliyatlarında memenin yeniden eski formunu ve dikliğini kazanması amaçlanır. Meme başı çevresindeki koyu renkli alan (areola) geniş ise bu ameliyatla daraltılabilir. Ayrıca gebelik sonrasında meme bezlerinde bir hacim kaybı olmuşsa, ya da aynı ameliyatta bir hacim kazanma da isteniyorsa bu dikleştirme işlemine silikon meme protezi ameliyatı da kombine edilerek hem bir dikleştirme hem de büyüme sağlanabilir.

Bu iki ameliyat birbirinin tersi iki işlemin beraber yapılması gibi görünebilir. Ama sarkmış bir meme toparlandığında, deri fazlası çıkarıldığında geriye kalan miktar küçükse o zaman boyutun protezle desteklenmesi doğru olacaktır. Ya da büyük meme isteyen bir kadında yeterli doku bulunsa da uygulanır. Burada proetezi yerleştirirken kas altı planı tercih ediyorum. Kesinlikle yuvarlak protez kullanıyorum çünkü eksiklik genellikle üst dekolte alanında oluyor. Oluşan izler zamanla beyazlaşıp görünürlüğü azalıyor.

Sizlere meme dikleştirme ve büyütme, küçültme ve sadece dikleştirme operasyonları ile dik, yuvarlak, şekli güzel ama izli memeler vaadedebiliriz. Unutmayın o izler 6 ay-1 yıl içinde neredeyse görünmez olacaklar ama yeni memenizin sizi ettiği mutluluk çok uzun sürecek. Memeler kadınların en önemli organlarındandır ve şunu emin olarak söyleyebilirim ki meme şekillendirme ameliyatı olup da pişman olan bir kadın görmedim de duymadım da..